De Team Navigator – waarin we inzicht hebben gekregen in de gezichtsexpressies van ons team – heeft mooie gesprekken opgeleverd. Het is waardevol om terug te kijken hoe je non-verbaal op anderen overkomt. Het is ook leuk en kostbaar om stil te staan bij hoe iedereen in het team staat en te zien hoe (goed) het gaat. En dat ook eens hardop uit te spreken. Op deze manier heb ik meer inzicht gekregen in de gedachtegang van mijn team.

Diede VendrigUnravel Neuromarketing Research